Ön most itt van Hírek aktualitások

Tájékoztatás a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy „A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat” szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely dokumentum a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal (Gelse, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt) szerezhető be ügyfélfogadási időben:
- hétfőn: 8.00-12.00 óráig,
- szerdán: 8.00-12.00 óráig,
- csütörtökön: 8.00-16.30 óráig,
- pénteken: 8.00-12.00 óráig,
Az igénybejelentés elektronikusan nem nyújtható be.
A benyújtás (igénybejelentés) határideje: 2018. október 15.

Támogatási igényt nyújthat be: az a háztartás, amely vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használ (tehát tűzifát, szenet, propán-bután palackos gázt, propán-bután tartályos gázt, fűtőolajat, továbbá pelletet vagy brikettet. (A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.) Háztartásonként egy személy, aki a település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. (A kormányhatározat értelmében jelen eljárásrendben a háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) Az a háztartás, amelynek tagjai közül senki sem részesült a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során juttatásban.
Felhívom a figyelmet, hogy az igénybejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, azaz a határidőn túl benyújtott kérelmeket nem lehet elfogadni, az igénybejelentő lapon rögzített igényelt fűtőanyag fajtája a későbbiekben nem módosítható, amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az adott háztartás egy tagja már nyújtott be igényt a 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatra hivatkozással, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés nem fogadható el, az önkormányzat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely fennállását, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága pedig adminisztratív vizsgálatot folytat az igénybejelentésekkel összefüggésben, amelynek keretében szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez, amennyiben a katasztrófavédelmi szerv vizsgálatának eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igényjogosultsággal rendelkező személy részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, amelyet az önkormányzat által kiválasztott és vele szerződött vállalkozásnál lehet (meghatározott határidőben) beváltani. A támogatás kizárólag természetbeni formában (az igénylőlapon megjelölt módon) 12.000.- Ft összegben nyújtható, azonban pénzben nem fizethető ki. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

G e l s e , 2018. augusztus 28.

                                                                   László Piroska
                                                                         jegyző


Eseménynaptár
2019. július   
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31Következő események:
Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép