Képviselõ-testületi ülés

Gelse Község Képviselõ-testülete soron következõ ülését 2017. április 25-én (kedd) 17:30 órai kezdettel tartja az Önkormányzati Hivatal tanácstermében (Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)

 N A P I R E N D :

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítása
Elõadó: László Piroska jegyzõ
2.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása végrehajtásáról
Elõadó: Szegedi Ferenc polgármester
3.) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Elõadó: László Piroska jegyzõ
4.) A hulladékgazdálkodásról szóló 2/ 2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: László Piroska jegyzõ
5.) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvezetõ részére fizetendõ díj mértékérõl szóló 12/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: László Piroska jegyzõ
6.) Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és a gyámhatósági tevékenységrõl
Elõadó: László Piroska jegyzõ
7.) Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Elõadó: László Piroska jegyzõ
8.) Gelsei Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Elõadó: László Piroska jegyzõ
9.) Egyéb döntést érintõ ügy

G e l s e , 2017. április 19.

Tisztelettel:
               Szegedi Ferenc
                polgármester


Az oldal nyomtatása