Képviselő-testületi ülés

Gelse Község Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. április 25-én (kedd) 17:30 órai kezdettel tartja az Önkormányzati Hivatal tanácstermében (Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)

 N A P I R E N D :

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: László Piroska jegyző
2.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása végrehajtásáról
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester
3.) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: László Piroska jegyző
4.) A hulladékgazdálkodásról szóló 2/ 2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: László Piroska jegyző
5.) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 12/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: László Piroska jegyző
6.) Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és a gyámhatósági tevékenységről
Előadó: László Piroska jegyző
7.) Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Előadó: László Piroska jegyző
8.) Gelsei Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: László Piroska jegyző
9.) Egyéb döntést érintő ügy

G e l s e , 2017. április 19.

Tisztelettel:
               Szegedi Ferenc
                polgármester


Az oldal nyomtatása