Egyszülős egyesület indítása Nagykanizsán

  „ Ha jó ember vagy, soha nem veszítesz el senkit, ők veszítenek el Téged…”

M E G H Í V Ó

Egyszülős egyesület indítása Nagykanizsán

Helye: Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

Időpontja: 2020. február 12. (szerda) 17:00 óra

Szeretettel várjuk az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat, a velük közösséget vállalókat, … minden Jó Embert.

az „EGYSZÜLŐS EGYESÜLET" nyitó összejövetelére tisztelettel és szeretettel m e g h í v o m !

A helyszínen kérem, szíveskedjenek a jelenléti ívet aláírni jól olvasható e-mail címmel is, hogy a koordinátor össze tudja állítani az e-mail csoportot. Koordinátorunk facebook csoportot is létrehoz.

R Ö V I D I S M E R T E T É S, T Á J É K O Z T A T Á S

Dr. Németh Györgyi nagykanizsai ügyvéd kezdeményezésére Nagykanizsa városában Egyszülős Egyesület indul.
Az Egyszülős Egyesület célja a Nagykanizsán és környékén a gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.

A szervezet várja és fogadja az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat, a velük közösséget vállalókat, … minden jó Embert.

Az összejövetel helye: Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

időpontja: 2020. február 12. (szerda) 17:00 óra

Elfogadta a meghívást és lelki töltést ad Hella Ferenc, lelkipásztor – áldását adva majd.

Hittel, reménnyel bízom abban, hogy jószolgálati, ambiciózus terveim nyitott fülekre és nyitott szívekre találnak itt Nagykanizsán.

Dr. Németh Györgyi         Csányi Renáta
szervező                             koordinátor
e-mail: egyszulok.nagykanizsa@gmail.com


Az oldal nyomtatása