Képviselő-testületi ülés

 Meghívó

Az Mötv. 54. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülését összehívom

2020. február 12. (szerda) 17,00 órára.

Az ülés helye: Gelse Község Önkormányzata (Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)
Napirend:
Jegyzőkönyv-hitelesítők választása

1.) Alpolgármester választása
Előadó: Rácz József polgármester
2.) A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Rácz József polgármester
3.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása
Előadó: Rácz József polgármester
4.) Rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Rácz József polgármester
5.) A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Rácz József polgármester
6.) Gelse Község Önkormányzata véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról és a Pedagógiai Szakszolgálatról
Előadó: Rácz József polgármester
7.) A Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Rácz József polgármester
8.) A Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Rácz József polgármester
9.) Közbeszerzési terv készítése
Előadó: Rácz József polgármester
10.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a vagyonnyilatkozatokról
Előadó: Jakabfiné Bársony Judit elnök
11.) Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések
12.) Egyebek

Gelse, 2020. február 4.

Tisztelettel:

                                     Rácz József
                                    polgármester

 


Az oldal nyomtatása