Ön most itt van ÖnkormányzatHirdetmények
Hirdetmények

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Gelse Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Gelsei háziorvosi felnõtt vegyes körzet (Gelse, Gelsesziget, Kacorlak és Pölöskefõ települések területe) háziorvosi feladatainak vállalkozói formájában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel az alábbi tartalommal:
A meghirdetett munkahely címe:
• háziorvosi rendelõ, 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.
Ellátandó települések és lakosságszáma:
• Gelse község és lakosságszáma: 1104
• Gelsesziget község és lakosságszáma: 264 fõ
• Kacorlak község és lakosságszáma: 227 fõ
• Pölöskefõ község és lakosságszáma: 385 fõ
Ellátandó feladatok:
• felnõtt vegyes háziorvosi körzet feladatainak teljes körû ellátása, területi ellátási kötelezettséggel
• A körzetben az iskola- és ifjúságorvosi ellátás 1 óvodát és 1 iskolát érint. Ellátottak száma: 265 fõ
Az állás betöltésének feltételei:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben elõírt egyéb feltételek megléte
• a praxis vállalkozói formában való mûködtetése,
• büntetlen elõélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
• végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
• részletes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• vállalkozási formától függõen, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
• vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a mûködési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevõk a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék.
A megbízás idõtartama: határozatlan idõ. A nyertes pályázóval kötött, a mûködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítõ feladat-ellátási szerzõdés alapján. A praxis mûködtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerzõdések megkötése alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Gelse Község Polgármesterének címezve: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. A borítékra kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Szegedi Ferenc polgármester nyújt: a +06-93/360-379, vagy a 06 93/560-001 telefonszámon, vagy a polgarmester@gelse.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidõ lejártát követõ Képviselõ-testületek együttes ülésén történik. A praxis betölthetõ a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követõen, azonnal.
A feladat helyben lakással betölthetõ, szolgálati lakás biztosított.

G e l s e , 2016. január 20.
                                                  Szegedi Ferenc
                                                   polgármester

 


Eseménynaptár
2020. július   
H K Sz Cs P Sz V


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép