Ön most itt van TOP-4.1.1-15 projekt
TOP-4.1.1-15 projekt

Gelse Község Önkormányzata
8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.

Gelsei Fogorvosi Rendelő és a Védőnői Tanácsadó
épületének megújítása című 
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:

I. a kedvezményezett neve: Gelse Község Önkormányzata,
II. a projekt címe: Gelsei Fogorvosi Rendelő és a Védőnői
Tanácsadó épületének megújítása
III. a szerződött támogatás összege: 25 193 350.- Ft
IV. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %,
V. a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja
A tervezett fejlesztés átfogó célja a gelsei egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az egy épületben található fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése az épület megújításával, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése.
A projekt konkrét célja a településen lévő fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és szolgálati lakás (1 épületen belül) felújítása, energiaracionalizálása és projektarányos akadálymentesítése, amely biztosítja az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).
A projekt közvetlen célcsoportja az egészségügyi körzetben élő lakosság – fogorvos esetében Alsórajk, Felsőrajk, Gelse, Gelsesziget, Kacorlak, Kilimán, Pölöskefő és Pötréte lakosai, 3.605 fő, míg a védőnői tanácsadás esetében Gelse, Gelsesziget, Kacorlak, és Pölöskefő érintett korosztály lakosai (0-14 éves korosztály, 286 fő). Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság összesen 3891 fő.

A célcsoport közé tartozik a 2 egészségügyi szolgáltató. A fogorvos és a védőnő a beruházás hatására korszerűbb rendelőben (energiahatékonyabb m?ködtetés) várják az ellátottakat, kialakításra kerül a közös akadálymentes mosdó.

A beruházás elősegíti az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:
Önállóan támogatható tevékenység: Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
fogorvosi rendelő, és védőnői tanácsadó felújítása, átalakítása, fűtésrekonstrukció: 120,8 m2 alapterületen.
Építéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: tervdokumentáció összeállítása, gépészeti tervezés, műszaki ellenőrzés.
A fogorvosi rendelővel egy épületben lévő 2 szolgálati lakás felújítása (2x 60 m2 alapterület), csak külsőhőszigetelés és nyílászáró csere történik.

Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: Projektarányos akadálymentesítés. Ezen belül mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, a megközelítési útvonal komplex akadálymentesítése. Akadálymentes rámpa jelenleg is rendelkezésre áll.
Energiahatékonysági intézkedések – az épület felső szintjén található szolgálati lakások külső nyílászáróinak cseréje, külső homlokzati és lábazati hőszigetelés.
Kiegészítő tevékenység: energiatanúsítvány kiállítása.

Nyilvánosság biztosítása (al-honlap, C típusú tábla, sajtóközlemény kiküldése, fotódokumentáció, sajtómegjelenések összegyűjtése, térképtér feltöltés)


A beruházás során az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételre kerülnek (fogyatékosok számára akadálymentesítés). A fejlesztés keretében komplex akadálymentesítés történik a fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó közös bejárattól az akadálymentes mosdó eléréséig. A rendelő és tanácsadó térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a figyelembe vették az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. Ennek érdekében gondoskodtak a
projektarányos akadálymentesítésről a közlekedő terek és a mellékhelyiségek megfelelő elérhetőségéről, a nemenkénti mosdók kialakításáról a rendelőben.
Az akadálymentesítés megvalósítása érdekében rehabilitációs szakmérnök bevonása folyamatban.
A település rendelkezik helyi esélyegyenl?ségi programmal.

Környezeti károk nem keletkeznek, mivel az épület hasznos alapterülete nem változik, a meglévő terület-felhasználás mellett újul meg az épület. A fejlesztés csökkenti a CO2 kibocsátást, mivel a kazánok cseréjével csökken a gázfelhasználás. A fejlesztés eredményeként a teljes épület energiahatékonysági mutatói javulnak, GG kategóriából a CC kategóriába.
A fejlesztés el?készítése során az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a fogorvossal és a védőnővel. Az épület térszerkezeti átalakításánál figyelembe vételre kerültek szakmai igényeik (vizsgálati és tanácsadási terek, illetve várakozásra alkalmas terek csak indokolt esetben csökkenjenek). A fogorvosi praxis, illetve a védőnői szolgálat betöltött álláshelyek, a fejlesztés elősegíti a munkahelyek megtartását.
A fejlesztés biztosítja az Egészségügyi Ágazati Stratégia megvalósítását, mivel céljai között az alapellátás megerősítésével és működési feltételeinek javításával a betegút menedzsment optimalizálásához járul hozzá.
A projekt egyszerre 2 alapellátást fejleszt (fogorvos, védőnő).
A fejlesztéssel Gelse és fogorvosi körzetének, illetve védőnői körzetének alapellátási infrastruktúrája újul meg.

A fejlesztés nem kedvezményezett járásban valósul meg.

A szolgáltatások érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.

A projektben csak támogatható tevékenységekre került költség meghatározva.
Mind a védőnői szolgálat, mind a fogorvosi rendelő rendelkezik megfelelő humánerőforrással (ember és végzettség szerint is).
A fogorvosi rendelő személyi feltételei: Fogorvos: dr. Puskár Kitti. További alkalmazott: 1 fő asszisztensnő. A védőnői szolgálatot Kerek Györgyi látja el, végzettsége diplomás védőnő.

A fejlesztés hozzájárul Gelsén és ellátási vonzáskörzetében élő emberek életminőségének javításához (szűrővizsgálatok helybe vitele) ezzel biztosítja a munkaképesség fenntartását. A méhnyakrák szűrés helyben biztosításával, melyet a védőnő meglévő eszközeivel végez, javul az alapszolgáltatások elérhetősége. A szükséges eszközök TÁMOP kiemelt projekt keretében már beszerzésre kerültek.
A fejlesztés kapcsolódik más országos programokhoz, mivel az önkormányzat és a fejlesztésben érintett egészségügyi szolgáltatók be kívánnak kapcsolódni az EFOP keretei között meghirdetésre kerülő az egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzéshez kapcsolódó programokba.
Az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között hosszú távú szerződések rendelkezésre állnak.

A fejlesztés keretében olyan szolgáltatásfejlesztés történik, amelynek működtetését a vállalkozó egészségügyi szolgáltatók és az önkormányzat az OEP szerződés keretei között folyamatosan biztosítani tudja. A működtetés hosszútávon biztosított, mivel az ellátotti szám (körzet lakossága) fogorvos esetében 3.605 fő a 8 településen, míg a védőnői tanácsadó körzetének korosztályos lakosságszáma 286 fő, 4 településen. Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság összesen 3891 fő.

Gelse Község Önkormányzata a projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvételét nem tervezi.
A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul Gelse és egészségügyi körzetében lévő települések népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához.
A projekt biztosítja az érintett praxisban működő fogorvos és munkatársa, valamint a védőnő munkahelyének megtartását.
A beruházás a fogorvos (1 praxis) és a védőnő munkafeltételei javulását eredményezi infrastrukturális oldalról.
A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik Gelse Község Önkormányzatának az 2007-2013-as időszakban uniós költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, illetve az egészségügyi hálózatának megújítási projektjeihez (2014-ben hazai forrásokból, illetve saját forrásaiból újította meg a háziorvosi rendelőt a település közel 25 millió Ft-os költségvetéssel).
A fejlesztés eredményeként Gelse Község Önkormányzata biztosítja az egészségügyi alapellátási szolgáltatások kapcsolatos kötelez? feladatainak ellátását.
Mind a fogorvos, mind a védőnő rendelkezik szakmai kapcsolatokkal a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház adott osztályaival, részlegeivel, a védőnő folyamatosan, egyedi pályázatokkal és szponzori felajánlások keretében fejlesztette tanácsadóját, így ez a létesítmény a megye egyik legjobban felszerelt egysége.
A fogorvos együttműködik a helyi háziorvossal. A védőnő a szülészeti-nőgyógyászati osztállyal és a gyermekosztállyal tart fenn rendszeres kapcsolatot. A tanácsadó folyamatosan figyeli azon akciókat, melynek keretében tájékoztató előadások szervezhetők a településen az érintett célcsoportnak (várandós anyák, kismamák, fiatalok), ennek keretében évente 2-3 alkalommal kerül sor valamilyen prevenciós előadásra.

VI. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

VII. projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00021

G E L S E , 2017. MÁJUS 31.
                                                 Szegedi Ferenc polgármester

Letölthető tájékoztató

Az elvégzett munkálatok képekben.  Az alábbi képre kattintva elérhető a fotógaléria.

Az avatási ünnepség pillanatai.  Az alábbi képre kattintva elérhető a fotógaléria.

Szegedi Ferenc polgármester ünnepi köszöntő beszéde

Kedves Jelenlevők!

Pár gondolattal szeretném feleleveníteni a most átadandó Gelsei fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó megújítása című projekt megvalósításának körülményeit.
Gelseiek mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fogorvosi épület állaga eléggé leromlott állapotban volt, a településképet rontotta.
A fogorvosi és a védőnői ellátás körülményei nem csak az ellátotti, betegek részéről volt visszatetsző, hanem az egész település vonatkozásában.
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete ismert volt, adósságrendezés alatt fejlesztést nem lehetett megvalósítani, azt követően pedig a saját erő hiánya miatt küzdöttünk anyagi nehézségekkel. Kettő évvel ezelőtt 2016. év tavaszán került kiírásra a Széchenyi 2020 Területfejlesztési Operatív Programja keretében az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés című pályázat. Önkormányzatunk egy kicsit fellélegzett, mert lehetőséget látott a pályázat keretében a fogorvosi épület felújítására.
A pályázat elkészítését szervezetén belül oldotta meg, Kovács Károly képviselő-testület volt tagja, és alpolgármestere, aki a pályázat elkészítője volt, a hivatal dolgozói közreműködésével. Most itt is megragadom az alkalmat és köszönetet mondok az elvégzett munkájukért. A pályázat sikerességéhez pedig Manninger Jenő országgyűlési képviselő úrnak fejezem ki köszönetemet Gelse község Önkormányzata nevében.
A pályázat eredményességéről az önkormányzat 2017. májusában kapott értesítést. Az Európai Unió és a Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatása 25.193.350.- Ft, melyből az építési költség 23.754.080.- Ft. A különbözet az előkészítő munkákhoz kapcsolódik, így különösen a tervezéshez kapcsolódó mérnöki munkákra, műszaki ellenőrzésre. Az építési munkák ez év január 23-a napjával kezdődtek meg. Az építés során a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete földszinti részlegének belső felújítása történt meg, burkolat cserére került sor, új járólap illetve csempe burkolatot kapott valamennyi helyiség, az elekromos hállózat újra szerelése valósult meg, új gázkazán került felszerelésre, a radiátorok cseréjével, belső új nyílászáró szerkezetek kerültek beépítésre. Ezek mind a külső szemlélő részéről láthatóak. Ami nem látható, és majd a füttési és villagnyszámlában fog megjelenni, az az épület teljes külső és belső hőszigetelése (aljzat, födém). Az emeleti részen lévő szolgálati lakások külső nyílászáróinak részleges cseréjére is sor került, hőszigetelt nyílászárok kerültek beépítésre. Az épület teljes akadálymentesítése valósult meg. Az önkormányzat saját erőből valósította meg az épülethez tartozó parkoló kiépítését, melyben az akadálymentesítéshez szorosan kapcsolodó külső mozgáskorlátozotti parkoló is kialaklításra került.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötése között eltelt időszakban jelentős építőanyag áremelkedésre került sor, melyet az önkormányzat saját erőbőlt tett hozzá,mely közel ötmillió forintot jelentett.
A beruházás végére most értünk el. Elmondhatjuk, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézménnyel gyarapodott a településünk, de ez csak részben igaz, mert a fogorvosi ellátás körzete 7 település ellátását érinti, a védőnői körzet pedig 4 települését.
Köszönetet mondok a projekt eredményes adminisztratív megvalósításához Keléné Molnár Melinda Gertrud a Széchenyi Programiroda tanácsadójának, aki segítséget nyújtott az EPTK rendszerben való feladatellátáshoz.
Köszönetemet fejezem ki Zuggó Zoltán műszaki ellenőr felé, aki a beruházás teljes ideje alatt az önkormányzat, a beruházó érdekét folyamatosan érvényesítette.
A Globál Zala Kft. kivitelezőjének, Varga Endre építészmérnök Úrnak, hogy igényes munkájával hozzájárult településünk arculatának szebbé tételéhez.


Eseménynaptár
2021. február   
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép