Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatással kapcsolatban a járványveszély kapcsán

 Tisztelt Gelseiek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a NHKV Zrt. megküldte a Közszolgáltatók részére a szakmai javaslatát a Kormány által elrendelt az új típusú - COVID19 - koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatossága érdekében létrehozott intézkedésekről.

A fent hivatkozott intézkedésben foglaltak alapján minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán az edények kihelyezése előtt, illetve azt követően – lehetőségeihez mérten – eseti fertőtlenítést végezni az edényeken.
Tájékoztatom, hogy az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényzetet tisztántartani a helyi rendeletben, illetve a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szereződésben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági karanténnal érintett ingatlanról történő hulladékelszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles a hulladékot duplán csomagolni és az edényben elhelyezni, ahogyan ezt az Operatív Törzs elrendelte.
A Viridis – Pannónia Nonprofit Kft-nél (Nagykanizsa, Vár u. 5.) lehetőség van ADR minősítéssel ellátott hulladék gyűjtésére alkalmas zsák vásárlására, amelynek díja 355 Ft+ÁFA/zsák.

Kérem Önöket a fenti kötelezettségek betartására, elkerülve ezzel a hulladékszállításnál felmerülő problémákat.

A zsák beszerzésével kapcsolatban segítséget az alábbi telefonszámon 06-30/309-0530 kérhetnek.

Gelse, 2020. április 9.

Tisztelettel:

Rácz József 
polgármester

 


Az oldal nyomtatása