TÁJÉKOZTATÁS

A 20-202150-506 kódszámon nyilvántartott vadászterület (Zala-Jagd Vadásztársaság) földtulajdonosi közössége képviselője tájékoztatja a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy az érintett földtulajdonosok részére, az éves költségvetés szerint, a 2020. évi haszonbérleti díj kifizetése az alábbi helyeken és időben személyesen történik:

Pötréte, Vasút utca 2. Vadászház
2021. augusztus 28. szombat, 8.00-12.00 óráig
Gelse, Kossuth Lajos utca 88. Könyvtár, emelet
2021. augusztus 29. vasárnap, 8.00-12.00 óráig

Amennyiben a földtulajdonos helyett, annak nevében meghatalmazottja jár el, úgy a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás alapján járhat el.

A haszonbérleti díj igénylésének és felvételének feltétele a tulajdonosi jogosultság igazolása, név, bankszámlaszám megadása és az adókártya.
A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolására elfogadott:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolata;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonata;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítő;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatás, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatása.

Gelse, 2021. július 22.
Néber Szilveszter
FTK képviselő


Az oldal nyomtatása