Háztartási lom gyűjtés

 Háztartási lom gyűjtési napja: 2023. március 8. (szerda)

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2023. évi lomtalanítási akció az alábbiak szerint történik:
Változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy az ingatlanokról az adott időszakban háztartási mennyiségben keletkezett (maximum 3 m3) lomhulladékot szállítunk el. A plusz lomhulladék elszállítására Cégcsoportunk konténert biztosít díjazás ellenében, vagy hulladékudvarban (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., 7500 Nagyatád, Berzencei út) adható le térítés ellenében. A hulladékudvarok nyitva tartásáról és a díjazásról tájékozódhatnak a honlapunkról (www.viridis-pannonia.hu).

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

 Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, szelektív hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot, illetve veszélyes hulladékot (pl.: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer)!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az ingatlanhasználók részére egész évben hulladékudvarban térítésmentesen biztosítja háztartásonként évente 5 db személyautó gumi, valamint az elektronikai hulladékok (pl.: hűtő, háztartási kisgépek) és veszélyes hulladékok (festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer) átvételét.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a lomhulladékot egy helyről csak egy alkalommal szállít el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2022. december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette.

Együttműködésüket köszönjük!


Az oldal nyomtatása