Meghívó

 MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom

2023. november 30. (csütörtök) 17 órára.

Az ülés helye: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár emeleti helyisége (Gelse, Kossuth Lajos utca 88.)

Napirend:
Jegyzőkönyv-hitelesítők választása

1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról - zárt ülésen
Előadó: Rácz József polgármester

2. Szociális ügyek – zárt ülésen

3. Közrend-közbiztonsági beszámoló
Előadó: a Nagykanizsai Rendőrkapitányság megbízottja

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szalai-Gaál Mónika jegyző

5. Lakóhely környezeti állapotának értékelése
Előadó: Rácz József polgármester

6. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről
Előadó: Szalai-Gaál Mónika jegyző

7. 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Rácz József polgármester

8. Idősek napja
Előadó: Rácz József polgármester

Gelse, 2023. november 24.

Tisztelettel:

                                Rácz József
                               polgármester

 


Az oldal nyomtatása