Önkormányzati rendeletek

A PDF állományok megnyitásához használja az ingyenesen letölthetõ Adobe Acrobat Reader szoftvert.

Önkormányzati rendeletek 2015

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésrõl és annak végrehajtásáról

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. számú melléklet

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól 

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 
 6/2015. (V.22.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

A rendelet mellékletei:

Adósságszolgálati nyilatkozat

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló a gazdálkodásról

Gelse mérleg

Közös Hivatal 2014. évi beszámoló

Közös Hivatal 2014. évi beszámolója a gazdálkodásról

Közvetett támogatások kimutatása

Gelse Községi Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

Gelse Községi Önkormányzat maradvány kimutatás

Pénzforgalom egyeztetése

Több éves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek

Gelse Község Önkormányzat vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplõ forrásokról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
8/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet
A helyi kitüntetésekrõl

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
11/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
12/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma és az étkezési térítési díj megállapításáról

Önkormányzati rendeletek 2014

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésrõl, és végrehajtásáról

A rendelet mellékletei:

1. számú,         2. számú,        3. számú     4. számú     5. számú     6. számú    7. számú

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
a tûzgyújtás helyi szabályairól

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésérõl és a házszám-megállapítás szabályairól 

Gelse Község Önkormányzata
7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete
a temetõ használatának rendjérõl

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételérõl

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 13/2012 (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
10/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tûzifa juttatásról

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
11/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a felsõoktatásban tanuló hallgatók Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról

Gelse Község Önkormányzata Képviselõtestülete
12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Gelse Község Önkormányzata Képviselõtestülete
13/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelete
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma és az étkezési térítési díj megállapításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
14/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 4/20111.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2014. (XII.09.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló többször módosított 18/2012.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
18/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl, a 4/2013. (II. 14.) és a 11/2013. (VI. 03.) önkormányzati rendeletekkel módosított
egységes szerkezetben

 

Önkormányzati rendeletek 2013

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete
a többször módosított szociális gondoskodásról szóló 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2./2013. (II.1.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tûzifa juttatásról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl és végrehajtásáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
4/2011./III.30./ RENDELETE
6/2012.(III.28.) és az 5/2013.(II.14.) önkormányzati rendelettel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról
egységes szerkezetben

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
6/2013.(III.20.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
7/2013. (III.20.) önkormányzati rendelete
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma és az étkezési térítési díj megállapításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
9/2013.( IV.17. ) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésrõl szóló 1/2012.( II.10 .)önkormányzat rendeletének módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
10/2013 (IV.17.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete
köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl
a 4/2013.(II.14.) és a 11/2013.(VI.03.) önkormányzati rendeletekkel módosított
egységes szerkezetben

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
12/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelete
A közterület használatáról szóló 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
13/2013.(XI.08. ) Önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrõl szóló 3/2013.(II.14 .) önkormányzat rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
14/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tûzifa juttatásról

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
15/2013. (XII.20.)önkormányzati rendelete
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma és az étkezési térítési díj megállapításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület
16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Korábbi önkormányzati rendeletek 

Gelse Község Önkormányzata Képviselõ-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a talajterhelési díjról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Az 5/2011. (X.13.) önkormányzati rendelettel módosított, Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Önkormányzat Képviselõ-testület 2/2012. (II.10) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról szóló 1/2011.(III.2) önkormányzati rendelet módosításáról

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete Az 5/2011.(X.13.) és a 17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendeletekkel módosított az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról egységes szerkezetben

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet A többször módosított szociális gondoskodásról szóló 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLET 4/2011./III.30./ RENDELETE 6/2012.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról egységes szerkezetben

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 11/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 10/2011.(X.13.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.31.) önkormányzat rendelet módosításáról

Gelse Község Önkormányzat Képviselõ-testület 13/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete A vízdíj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeirõl szóló 9/2009.(XII.22) rendelet módosításáról

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (XII.22.) rendelete a helyi iparûzési adóról

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 26.) rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006.(IV.21.) számú rendelete Gelse község rendezési tervérõl

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2004.(IV.30.) számú rendelete a kutyatartás szabályairól

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2/2002.(VIII. 22.) számú rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzet megahatározásáról

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2000.(X. 2.) számú rendelete a temetõrõl és a temetkezés rendjérõl

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2000.(IV.I9.) számú rendelete a helyi közmûvelõdésrõl

GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/1996/XII. 11. sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben)

 


Eseménynaptár
2021. április   
H K Sz Cs P Sz V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép