KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 projekt

 

Gelse Község Önkormányzata
 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.

„GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00313 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:

I. a kedvezményezett neve: Gelse Község Önkormányzata,
II. a projekt címe: „Gelse Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
III. a szerződött támogatás összege:7 000 000.- Ft
IV. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

V. a projekt tartalmának bemutatása:

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben rendszercsatlakozással csatlakozik.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye, célja:
- Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított jogszabálykövetése javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
- Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabály követési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenését is eredményezi.
- Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy egy korszerű informatikai rendszert alkalmazzon, amely elősegíti a belső működését, a kötelező feladatai megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.
- Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzat rendelkezésére a feladatellátáshoz.

A projekt tevékenységei
1. Szakmai tevékenységek
1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése 3.150.000.- Ft
Gelse község Önkormányzatának támogatásból beszerzett eszköz listája és költsége:

         GELSE                                                             GARABONC

Eszköz Össz. darabszám Bruttó összeg Eszköz Össz. darabszám Bruttó összeg
Szünetmentes 1 59.000 Ft Szünetmentes 1 59.000 Ft
Rack szekrény - - Rack szekrény 1 95.000 Ft
Számítógép 5 1.450.000 Ft Számítógép 1 290.000 Ft
Laptop - - Laptop 1 350.000 Ft
Switch - - Switch 1 40.000 Ft
Monitor 1 78.000 Ft Monitor 1 78.000 Ft
Nyomtató 2 190.000 Ft Nyomtató 1 95.000 Ft
Nyomtató - - Nyomtató 1 76.000 Ft
Nyomtató - - Nyomtató 1 130.000 Ft

160.000 Ft  - kártyaolvasó

1.2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása támogatásra: 840 000.- Ft

(végrehajtása belső erőforrás keretében történik)

Kötelezően módosítandó szabályzatok:
- IT biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása támogatásra: 770 000.- Ft (megvalósítása során külső szakértő igénybevételére kerül sor).
Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és szükség esetén történő módosítása az elektronikus ügyintézésre irányuló jogszabályi kötelezettséggel való összhang megteremtése céljából. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon.
A bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, honlapon való közzététele, Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az űrlapok publikálása,

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladatellátás támogatása: 1 540 000.- Ft. Megvalósítása könyvelés, adó, hagyaték, ipar- kereskedelem területén belső személyi állomány, vagyonkataszter, iktatás külső szakértő igénybevételével történik.
- adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció/adatbetöltés során felül kell vizsgálni a migrálásra, illetve betöltésre kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.
- rendszer testreszabás, paraméterezés: a csatlakozási folyamat során a létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
- adatmigráció/adatbetöltés: A csatlakozási folyamat során a korábbi nyilvántartásaiból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálni kell az adatokat, illetve be kell tölteni azokat.

1.5 Tesztelés, élesítés feladat megvalósításra támogatás: 280 000.- Ft
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelni, ellenőrizni kell a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált, illetve átadott adatokat, mely a hivatal dolgozóinak a közreműködésével valósul meg. A tesztelési tevékenység a rendszerek élesítésével zárul..

1.6 Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás támogatására: 210 000.- Ft
Az ASP rendszer használatát segítő oktatásokra dolgozók megjelenését és szállítását biztosítjuk.

2. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában támogatása: 175.000.- Ft. A pályázat projektmenedzseri része hivatalon belül saját dolgozók bevonásával történik.

3. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság támogatása: 35.000.- Ft
A települési weboldalakon és Gelse Községben megjelenő Gelsei Hír-adó kiadványban biztosított, ahol megjelenthetők a fontosabb információk.

G e l s e , 2017. március 8.


                                      Szegedi Ferenc
                                        polgármester


Eseménynaptár
2021. január   
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép