Ön most itt van Hírek aktualitások
Hírek, aktualitások
Meghívó
2022.11.17

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
ZALA Megyei Szervezete

Gelse-Kilimán Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési
agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is
jogosult különösen tisztújítás érdekében.
A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Gelse-Kilimán Települési Agrárgazdasági Bizottságának
tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság alakuló ülésére.

Érintett település(ek):
Gelse-Kilimán
AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:
2022.11.22. 10:00 óra
AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:
8774 Gelse, Kossuth u. 88. - Könyvtár

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:
1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság – elnökön kívüli – további vezetőségi tagjainak
megválasztásáról.

Felhívás
2022.11.17

 Lakossági felhívás közterületek elnevezésére

A felhívás teljes szövege innen letölthető

Tájékoztató
2022.11.10

 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A
SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Gelse Község Önkormányzata a 2022. évben is sikeresen pályázott szociális tűzifára, így idén is lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormányzat a rászorulók részére egyszeri természetbeni formában szociális célú tűzifa támogatást nyújtson.

Gelse Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Gelse község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
• az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
• a kiskorú gyermeket nevelők,
• egyedül élő nyugellátásban részesülők
ha a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet
a) az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 99.750 Ft-ot,
b) az az egyedül élő személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a 114.000 Ft-ot.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a tűzifa támogatás.

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Gelsei Állandó Ügyfélszolgálati Irodáján (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.) lehet benyújtani.

A kérelmek leadási határideje: 2022. november 21. (hétfő) 10 óra
A fenti határidő jogvesztő, a Képviselő-testület a november 21-ig beérkezett dokumentumok alapján dönt.

kérelem űrlap

Meghívó
2022.11.10

A Nemzeti Agrárkamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a Támogatható területek szabályozásának változásai 2023-tól tárgyában tartott csoportos tájékoztatóra.

A csoportos tájékoztatás helyszíne: Gelse Könyvtár
8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 88.

A csoportos tájékoztatás időpontja: 2022. 11. 15. 13:00-14:00
Előadó: Szládovics Ákos

Témák:
1. Köszöntő
2. Tájékoztatás a támogatható területek szabályozásainak változásairól
3. Kérdések és válaszok


Kérem a részvételi szándékát legkésőbb 2022.11.14-ig jelezze a www.nak.hu portálon az e-irodába való bejelentkezést követően, vagy a SZALDOVICS.AKOS@NAK.HU címen vagy a +36306797236 telefonszámon!

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Tisztelettel:

Szládovics Ákos

2022.11.03.

Letölthető meghívó

Meghívó
2022.11.07

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülését összehívom

2022. november 9. (szerda) 17 órára.

Az ülés helye: Gelse Község Önkormányzata Tanácsterem (Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)

Napirend:
Jegyzőkönyv-hitelesítők választása

1. Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Rácz József polgármester
2. Gelse Sportegyesület 2021. évi beszámolója
Előadó: Rácz József polgármester
3. Ingatlaneladás
Előadó: Rácz József polgármester
4. Tájékoztatás a pénzügyi helyzetről és a rezsiköltségek változásáról
Előadó: Rácz József polgármester
5. Tájékoztatás a belvíz csapadékvíz tervekről
Előadó: Rácz József polgármester
6. Orvosi rendelő pályázat
Előadó: Rácz József polgármester
7. Iskolai fűnyíró
Előadó: Rácz József polgármester
8. Döntés az Idősek Napjáról és Mikulás Napról
Előadó: Rácz József polgármester
9. Iratok megsemmisítése
Előadó: Rácz József polgármester
10. Gelsei Szivárvány Óvoda Alaptó Okirata
Előadó: Rácz József polgármester
11. Zártkerti utak elnevezése
Előadó: Szalai-Gaál Mónika jegyző
12. Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány támogatása
Előadó: Rácz József polgármester

Gelse, 2022. november 4.

              Tisztelettel:

                           Rácz József
                           polgármester

Oldal: 2 / 45 « 1 2 3 4 5 » »»

Eseménynaptár
2022. november   
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép